ФІГУРНИЙ ТЕКСТ

Фігурним текстом називається декоративний художній текст, що може бути нахилений (скісний), обернений або розтягнутий.

Крім того, фігурний текст може мати тінь, розташовуватися вздовж кривої або бути вписаний у деяку фігуру. Фігурний текст належить до графічних об'єктів, тому для його редагування можна ви­користовувати кнопки панелі Рисование , наприклад, для заливання тексту кольором.

Для вставлення фігурного текстутреба виконати команду Объект WordArtабо натиснути кнопку Добавить объект WordArtна панелі Рисование. Потім у відкритому вікні вибрати зразок фігурного тексту і натиснути кнопку Ок.

Для редагування фігурного текстутреба двічі клацнути на ньому і у діалоговому вікні Изменение текста WordArt набрати новий текст і натиснути кнопку Ок.

ДІАГРАМИ

За командою Диаграмма(див. рис. 8.1) викликається програма Microsoft Graph, що вставляє діаграму в документ. Цю ж програму можна викликати командою Вставка " Объект " Диаграмма Microsoft Graph.Діаграма в документі з'являється разом з таблицею даних, на основі якої вона будується. Цю таблицю можна ви­користовувати як зразок, який можна змінювати.

Для зміни даних у діаграмітреба двічі клацнути на ній і ввести нові дані в комірки її таблиці або дати нові назви для рядків і стовпців. Дані на діаграмі змінюватимуться в разі зміни даних у таблиці, і навпаки. Щоб закрити програму Microsoft Graph, треба клацнути кнопкою миші в будь-якому місці поза діаграмою.


6363685537002655.html
6363722713525580.html
    PR.RU™